Oblasť podnikania:

GuestCloud je riešenie, ktoré prináša revolúciu v komunikácii s hosťami eventu. GuestCloud ponúka množstvo výhod nielen pre organizátorov eventu, ale aj pre samotných účastníkov. Táto aplikácia vkusne dotvára koncept eventu a umožňuje hosťom jednoduchú a rýchlu on-line registráciu. Naopak, organizátorom eventu Guestcloud značne uľahčí proces pozývania hostí, spravovanie zoznamov, registráciu hostí na evente a tlač menoviek.


Č. kancelárie: 3.40


Web: https://www.guestcloud.sk/