GeoModel SolarOblasť podnikania:

Poskytovanie geoinformačných a konzultačných služieb pre plánovanie a prevádzkovanie slnečných elektrární.

Č. kancelárie: 3.01, 3.02, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09

Web:


http://solargis.com/