Oblasť podnikania:

Spoločnosť AI-MAPS chce ukázať ľudom nové možnosti práce s mapou a presvedčiť ich, že aj mapy môžu myslieť. Vytvárajú inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta zákazníka o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou, čím umožnia robiť správne biznis rozhodnutia v krátkom čase, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Spoločnosť sa zameriava na projekty v segmentoch location intellingence, reality, poľnohospodárstve a vinohradníctve. Cieľom spoločnosti AI-MAPS je ponúkať klientom kvalitné technológie a profesionálny prístup.

Č. kancelárie: 3.45


Web:

http://ai-maps.com/