Podnikateľský inkubátor v Bratislave

Firmy, ktoré v súčasnosti pôsobia v Univerzitnom technologickom inkubátore STU