Podnikateľský inkubátor v Bratislave

Súčasné komerčné firmy v Univerzitnom technologickom inkubátore