Ochrana duševného vlastníctva firmy

Ochranné známky

Ochranné známky

Pridané: 28.03.2017 Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Spotrebitelia si cenia značkové výrobky, ich reputáciu, imidž a očakávajú vysokú kvalitu od takýchto produktov. To platí aj pre oblasť služieb. Preto by malo byť v záujme podnikateľa prezentovať značkové výrobky a služby a svojej ochrannej známke vytvárať dobré meno.

Ako si ochrániť dizajn

Ako si ochrániť dizajn

Pridané: 07.11.2016 Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Do systému priemyselnoprávnej ochrany neodmysliteľne patrí aj ochrana vonkajšej úpravy nových produktov alebo ich častí spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku, či jeho zdobenia. Dizajnom sa teda chráni estetická stránky výrobku, to čo zákazník vníma ako atraktívne, pôsobivé, originálne a je jedným z hlavných kritérií predajnosti.

Medzinárodná ochrana technických riešení

Medzinárodná ochrana technických riešení

Pridané: 26.09.2016 Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Patent/úžitkový vzor platí vždy len na území tej krajiny, ktorá predmetnému technickému riešeniu takúto ochranu poskytla. Podnikateľskému subjektu preto odporúčame, aby si riešenie chránil v tých krajinách, kde má obchodné, resp. výrobné záujmy.

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Pridané: 04.08.2016 Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Nové podnety, myšlienky, nápady či idey pretavené do nejakého diela predstavujú nehmotný majetok – duševné vlastníctvo a k nemu sa viažu autorské a priemyselné práva.

Zobraziť článkov