Pýtať sa znamená predávať

Pýtať sa znamená predávať

Pridané: 04.08.2016 Autor: Ivan Kostolný

Záujem je jeden z najkrajších prejavov náklonnosti. V osobnom živote aj pri predaji. Dobrý predajca prejaví záujem, lebo vie, že ten ľudí priťahuje.

< 1 2 3 4 5>

Zobraziť článkov