Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Pridané: 04.08.2016 Autor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Nové podnety, myšlienky, nápady či idey pretavené do nejakého diela predstavujú nehmotný majetok – duševné vlastníctvo a k nemu sa viažu autorské a priemyselné práva.

Pretavte svoje podnikateľské nápady do biznis plánu

Pretavte svoje podnikateľské nápady do biznis plánu

Pridané: 04.08.2016 Autor: Lenka Bednárová

Biznis plán môže plniť rôzne účely. Na základe toho existujú aj jeho rôzne prevedenia. Pre vlastné potreby je dobré naplánovať si vývoj svojej firmy, prípadne konkrétneho produktu alebo projektu v širších súvislostiach a na dlhšie obdobie.

Pýtať sa znamená predávať

Pýtať sa znamená predávať

Pridané: 04.08.2016 Autor: Ivan Kostolný

Záujem je jeden z najkrajších prejavov náklonnosti. V osobnom živote aj pri predaji. Dobrý predajca prejaví záujem, lebo vie, že ten ľudí priťahuje.

< 1 2 3 4>

Zobraziť článkov