Peter Andrišin

Autori - Peter Andrišin

Venuje sa  nastavovaniu a optimalizácií finančných a administratívnych  procesov (back-office: HR, financie, logistika ...), zakladaniu a rozvoju firiem (business development), finančnému riadeniu firiem (controlling), výberu a motivácií ľudí (leadership).
„Pôsobím vo firme DOZEN, ktorá sa venuje nastavovaniu a optimalizácii interných procesov malých a stredných firiem a bezproblémovej generačnej výmene v rodinných firmách. Okrem tejto firmy som na Slovensku zakladal Sony, Nike a DSSI (nábor zamestnancov a ich motivácia, nastavovanie finančných a administratívnych procesov), transformoval som Slovenskú poštu š.p. na štátnu akciovú spoločnosť (včítane zmeny organizácie práce, implementácie účtovného programu SAP, a preceneniu majetku napr. 1500 nehnuteľností počas 4 mesiacov) a optimalizoval finančné a nákupné procesy v spoločnostiach Accenture a Kone (zvyšovanie výnosov, efektivity práce, spokojnosti zamestnancov aj klientov, optimálne využívanie zdrojov).“

Všetky publikované články

Zobraziť článkov