Ivan Kostolný

Autori - Ivan Kostolný

Ivan Kostolný (51) začínal pracovnú kariéru ako predajca kancelárskej techniky, neskôr sa stal obchodným riaditeľom. Viac ako 10 rokov úspešne pôsobil v medzinárodnej vzdelávacej spoločnosti. Študoval organizáciu a spôsob predaja v domácich aj zahraničných firmách. Pôsobil ako obchodný riaditeľ v zahraničnej poisťovni pôsobiacej na Slovensku. Následne založil vzdelávaciu spoločnosť SALES MANAGEMENT, v ktorej pôsobí dodnes a kde zodpovedá za kvalitu dodávaných služieb. Dodnes vyškolil viac ako 15 tisíc predajcov. Stále aktívne predáva, komunikuje s predajcami a obchodnými riaditeľmi. V týždenníku TREND viedol 4 roky svoju pravidelnú rubriku Efektívny predajca.

Motto: "Úspech predajcu nie je vecou šťastia, ani priaznivých okolností. Stojí na jeho kvalifikácii, systéme práce a odhodlaní uspieť. Dobre predávať sa naučiť dá!"

 

Všetky publikované články

Zobraziť článkov