Andreanský Branislav

Pracuje ako HR konzultant a školiteľ predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností a zameriava sa aj na budovanie a rozvoj tímov. V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu v neziskových organizáciách, facilitačným a worshopovým aktivítám.
  • Manažment firmy (riadenie a rozvoj firmy)
  • Personalistika (nábor a výber zamestnancov, motivácia a ohodnotenie zamestnancov, tvorba pracovného prostredia, spätná väzba, hodnotenie výkonu pracovníkov...)
  • Soft skills (napr. komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, príprava na pitch prezentáciu pred investormi, ...)